پرتال رسمی مجتمع آموزشی برهان: پاسخ خودآزمایی های کتاب برنامه سازی (۲) و (۳) را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

برنامه های هر فصل از کتاب به صورت یک فایل فشرده و مجزا می باشد که می توانید پس از خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از آن ها استفاده کنید.

● برنامه سازی (۱)     برنامه سازی (۲    برنامه سازی (۳)

 

Print Friendly