پرتال رسمی مجتمع آموزشی برهان: اسامی نفرات برتر ۲۲ خرداد ۹۳

11               33               22

   رتبه اول: نرگس صدیقی                     رتبه دوم: هستی معین فر                  رتبه سوم: حدیثه حسن پور

 

Print Friendly